Wat is het idee?

De pilot schermen van rivierhout bestaat uit het plaatsen van hout in de rivier om het sedimentbeheer van de rivier te verbeteren. Boomstammen worden in de vorm van schermen aangelegd langs de oevers van de IJssel en met palen in de rivierbodem verankerd. Op deze manier wordt zowel de ecologie van de rivier verrijkt als ook de baggerinspanning verminderd.

Wat doet het?

Scheepgolven veroorzaken afkalving van natuurlijke (lees: ontsteende) rivieroevers. Geërodeerd sediment van de oevers kan in de vaargeul terechtkomen en hiermee hinder opleveren voor de scheepvaart. Daarnaast neemt de stroming af in de vaargeul, doordat de rivier breder wordt als gevolg van oevererosie. Door het aanleggen van schermen van rivierhout wordt (golf)erosie van oevers geremd en wordt sedimentrijke stroming tijdens hoogwater naar de oever gericht. Hierdoor vindt natuurlijke aanzanding plaats achter de schermen en vermindert het transport van sediment van de oevers naar de vaargeul.

Wat levert het op?

De toepassing van schermen van rivierhout is tweeledig. Enerzijds wordt de baggerinspanning verminderd, aangezien de vaargeul voor een langere tijd op diepte en breedte blijft. Dit betekent zowel een reductie in kosten voor het onderhoud als ook een reductie in de uitstoot van CO2. Anderzijds wordt de ecologie van de rivier verrijkt, aangezien bomen een natuurlijke habitat vormen in rivieren. Tot slot zijn bomen die gedurende een lange periode onder water hebben gelegen duurzaam geconditioneerd en daarmee waardevol als bouwmateriaal.

Idee
Verkennen
Ontwikkelen
testen
valideren
Toepassen
in de
praktijk
Regulier gebruik

Toepassing

Een pilot met schermen van rivierhout is reeds uitgevoerd in de Lek, in de buurt van Redichem. De toepassing in deze pilot heeft echter wel een ander doel dan in de IJssel, namelijk het focussen van stroming in de vaargeul in plaats van het terugdringen van oevererosie en het stimuleren van aanzanding. Dit betekent dat de schermen in de Lek ook dichter tegen de vaargeul geplaatst waren in vergelijking met de schermen die zijn gepland voor de IJssel.

Partners

Deltares

Deelnemer business case in Leerruimte SSRS
Meer informatie? Heleen Vreugdenhil (Heleen.Vreugdenhil@deltares.nl)

Rijkswaterstaat

Deelnemer business case in Leerruimte SSRS
Meer informatie? Yuri Wolf (yuri.wolf@rws.nl)

BAM / van den Herik

Deelnemer business case in Leerruimte SSRS
Meer informatie? Tim van der Lugt (tim.vdlugt@herik.nl)

Verdere informatie

Gerhard M. en M. Reich (2000): Restoration of Streams with Large Wood: Effects of Accumulated and Built-in Wood on Channel Morphology, Habitat Diversity and Aquatic Fauna. International Review of Hydrobiology, Volume 85, Issue 1, pp 123–137.

Kail J. (2003): Influence of large woody debris on the morphology of six central European streams. Geomorphology 51, pp 207–223.

Kail J., D. Hering, S. Muhar, M. Gerhard en S. Preis (2007): The use of large wood in stream restoration: experiences from 50 projects in Germany and Austria. Journal of Applied Ecology, 2007, 44, pp 1145–1155.

NLWKN (2009): Hunte 25, EG-WRRL-Modellprojekt Hunte | Lethe | Haaren. Teilprojekt Hunte; Planung und Umsetzung strukturverbessernder Maßnahmen an Hunte und Huntloser Bach mit begleitendem maßnahmenbezogenem Monitoring; Abschlussbericht AuszugTotholz. December 2009.

Roosjen, R., Mosselman, E. Van der Brugge, R., Barneveld, H, Termes, P., 2013. Praktische voorbeelden van sedimentsturing in de IJssel, aanzet tot pilotprojecten op knelpunten.

Meedenken over dit project?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten.

    * Dit zijn verplichte velden