Sociaal kapitaal als fundament voor verandering.

De afgelopen jaren is het aantal functies dat het rivierengebied te vervullen heeft enorm toegenomen. Waar het rond 1900 vooral ging om waterveiligheid, scheepvaart en landbouwgronden, is daar nu in de 21e eeuw recreatie, energie en natuur bij gekomen. Dit vraagt om een constante afstemming met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de rivier, wat willen we, waar willen we naar toe en hoe gaan we dat doen? Het actief betrekken van het sociale kapitaal van de rivier noemen we ook wel sociale innovatie.