Sediment, altijd in beweging

Iedere dag komen er tonnen sediment via de rivieren ons land binnen. Dit zand en grind daalt meestal neer op plekken waar het water niet hard genoeg stroomt om het in beweging te houden. Denk aan havens, binnenbochten in rivieren en zij-geulen. Daarnaast spoelt het weg op plaatsen waar het water erg hard stroomt, bijvoorbeeld midden in de vaargeul van de rivier. Deze wordt hierdoor op deze plekken steeds dieper. Sediment is altijd in beweging, maar hoe zorgen we nu, dat het beweegt naar plekken waar dit zand en grind ons goed van pas komt?