Vraagstukken in rivierbeheer

DE AFGELOPEN DECENNIA IS ER VEEL VERANDERD IN RIVIERBEHEER. ER ZIJN FUNCTIES ALS NATUUR EN RECREATIE BIJGEKOMEN EN BUDGETTEN STAAN ONDER DRUK. SSRS ZOEKT NAAR OPLOSSINGEN VOOR VRAAGSTUKKEN ROND BIOMASSA, WATERKRACHT, SEDIMENT EN DE INZET VAN SOCIAAL KAPITAAL. HIERONDER KUNT U PER THEMA BEKIJKEN WAT OP DIT MOMENT DE KNELPUNTEN ZIJN OP DEZE THEMA’S EN WELKE VRAGEN WE GRAAG, IN SAMENWERKING MET ONZE PARTNERS, WILLEN OPLOSSEN.

DEEL JOUW VRAAGSTUK