DE LEERRUIMTE

een nieuwe vorm van samenwerken en innoveren

In de Leerruimte krijgen innovaties écht een kans! Overheid, bedrijfsleven en kennisinstelling werken als gelijkwaardige partners samen in een ‘gouden driehoek’. Ze gaan co-creëren, co-produceren en co-financieren. Ze gaan waarde toevoegen door concrete opgaven op te lossen. Samen geven ze de ruimte aan innovaties die hieraan kunnen bijdragen. Samen stellen ze de deelbare kennis beschikbaar aan derden in een Innovatieportfolio.

Wat is de Leerruimte?

De Leerruimte is als bijlage (Annex XVIII) in elk prestatiecontract van Rijkswaterstaat opgenomen. De Leerruimte is met name geschikt voor beheer- en onderhoudsprojecten met een repeterend karakter en een langere looptijd.

De kracht van de leerruimte
De rol van het leerteam

De kracht van de leerruimte

De Leerruimte bundelt de kennis en de belangen van de drie partners, wat bijdraagt aan een haalbare en gewenste oplossing. Bovendien zorgt de Leerruimte voor een directe koppeling met de praktijk via het prestatiecontract. Hierdoor komen innovaties sneller tot ontwikkeling, waardoor ze sneller kunnen worden vergund en uitgevraagd.

Ook de partners zelf plukken de vruchten van de innovatieve samenwerking. Rijkswaterstaat ontdekt nieuwe mogelijkheden om haar taken beter, efficiënter, veiliger en duurzamer te doen. Marktpartijen zien de kansen voor innovaties groeien, met perspectieven voor extra inkomsten over een langere periode. En de kennisinstelling heeft baat bij de koppeling met de praktijk waardoor eigen kennis daadwerkelijk wordt toegepast. Samen bereik je meer dan alleen.

De rol van het Leerteam

Het Leerteam is de spil van de Leerruimte die de innovaties verzamelt, beoordeelt en tot ontwikkeling laat komen. De innovatieve samenwerking is een innovatie op zich waar iedereen ook persoonlijk en professioneel enorm veel van leert. Stap in en ga mee op deze bijzondere ontdekkingsreis!

Monique van Helvert, programmamanager Leerruimte en Programma's, Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat:

"De Leerruimte is geschikt voor uitdagingen die een ontwikkelcomponent hebben - dus waar kennis in nodig is - en waar niemand nog het antwoord op weet. Waar je elkaar nodig hebt, omdat je het samen moet doen."

 

Marja Hamilton, projectleider Self Supporting River System 2021 bij Rijkswaterstaat:

"Vanuit de basisgedachte dat we moeten innoveren, wetende dat we nu nog niet weten wat we dan gaan doen, is de Leerruimte een instrument dat kan helpen die innovatieopgave zowel in te vullen als voor projecten ook beheersbaar te houden. En bij projecten waar je 80/95% ‘going concern’ kan doen, maar waar je wel de ruimte wilt houden om misschien nog eens wat extra’s te gaan doen, is het ook handig om aan het begin van het project alvast een Leerruimte te creëren."

 

Heleen Vreugdenhil, innovatiespecialist bij Deltares en lid van het Leerteam SSRS:

"Het is nu ingestoken vanuit beheer en onderhoud. Ik denk dat die contracten er ontzettend geschikt voor zijn, omdat ze divers en complex zijn en er veel te winnen is. Het zijn diverse vraagstukken die je zelf kan bedenken, waar je creativiteit in kan gebruiken vanuit diverse partijen en waar dingen mogen mislukken. In de Leerruimte heb je een vaste samenwerking tussen verschillende organisaties, waardoor je altijd kruisbestuiving hebt, en dat is altijd heel erg waardevol, ook in een aanlegproject. Een Leerruimte biedt een project een lange looptijd en relatieve vrijheid. De innovaties zijn niet vastgelegd als project, maar ontstaan gaandeweg. Daarbij heb je meerdere jaren om daar relatief vrij aan te werken. Dat is volgens mij vrij uniek en tegelijkertijd ook echt nodig om te kunnen innoveren."

 

Tim van der Lugt, innovatiemanager aannemerscombinatie BAM/Van den Herik en lid van het Leerteam SSRS:

"Ik denk dat de Leerruimte heel goed toepasbaar is voor vraagstukken waar de onzekerheid heel hoog is. Inherent aan innoveren is dat je niet weet hoe het proces vooraf gaat lopen. In de Leerruimte en het Leerteam speelt gelijkwaardigheid, het oog hebben voor elkaars achtergronden en het onderkennen van ieders belang een belangrijke rol. Daarmee vorm je een primaire basis om samen te kunnen innoveren."

 

Joyce Zuijdam, projectleider Self Supporting River System 2021 bij Rijkswaterstaat:

"De Leerruimte geeft de contractmanager de zekerheid dat er regels van tevoren afgesproken worden. Er worden bij Rijkswaterstaat veel participerende dingen gedaan en pilots gedraaid waarvan eigenlijk niet duidelijk is hoe die opgeschaald kunnen worden. Als er bij een Leerruimte een idee is ingebracht wordt er wel degelijk gekeken naar waar het eigenaarschap ligt en hoe het beheer geregeld wordt."

 

Yuri Wolf, inkoop- en innovatie-expert bij Rijkswaterstaat en voorzitter van het Leerteam SSRS:

"Bij een Leerruimte in het contract heb je een veilige omgeving gecreëerd om dingen te doen met partners die je al hebt, maar ook met partners die je niet hebt. Rijkswaterstaat doet veel aan pilots, maar het komt niet tot opschaling. In onze rol als ‘launching customer’ kan de L eerruimte ook veel betekenen door pilots die al gedaan zijn op te schalen."

 

Mattijs Erberveld, innovatiecoördinator Ruimte & Duurzaamheid bij Rijkswaterstaat:

"Door een Leerruimte in een contract op te nemen ontstaat er een langere periode om aan een innovatie te werken, wat goed aansluit bij de opgave en de praktijk. Dit hebben innovaties nodig."

Heleen Vreugdenhil, innovatiespecialist bij Deltares en lid van het Leerteam SSRS:
"Deltares en Rijkswaterstaat liggen natuurlijk heel erg dicht tegen elkaar aan, of er nou een Leerruimte is of niet, ze kunnen niet zonder elkaar. Het is daarom heel logisch dat we in deze Leerruimte met elkaar samenwerken. Het belang van Deltares zit in het ontwikkelen van nieuwe kennis. In een dergelijke samenwerking zijn daar veel kansen voor, omdat je vooraan staat bij allerlei innovaties, en daar kennis over kan ontwikkelen. Tegelijkertijd is kennis natuurlijk een zachte baat, dus je moet goed nadenken over welke kennis je wilt ontwikkelen en wat dat in de toekomst kan opleveren. Omdat het Leerteam een andere manier van samenwerken vereist, moet je daar wel goed over nadenken. Zien wij een dergelijke samenwerking zitten, en onder welke voorwaarden? En hoe organiseer je het dan, zodat het voldoet aan de basisvoorwaarden van het bestaansrecht van Deltares? Dat zijn vragen die nu niet helemaal uitgekristalliseerd waren voor deze Leerruimte, maar die voor een volgende leerruimte wel helder moeten zijn."

 

"Een andere belangrijke beweegreden voor Deltares om deel te nemen aan de Leerruimte is om betere contacten en een betere samenwerking met de aannemer te krijgen. Die aannemer staat een stuk verder van ons af, daar hebben we niet zo vaak mee te maken, maar is wel super interessant voor ons. Het betekent dat je al vroeg in het proces een modus vindt in hoe een goede samenwerking aan te gaan met de aannemer binnen het Leerteam, maar ook dat je elkaar daarbuiten weet te vinden. Dat is een hele belangrijke trigger voor Deltares."

 

Yuri Wolf, inkoop- en innovatie-expert bij Rijkswaterstaat en voorzitter van het Leerteam SSRS:
"In elkaars keuken durven kijken en dan ook recepten maken en koken is de meerwaarde die partners hebben en krijgen. Het begrip over en weer en de goede samenwerking die hierdoor ontstaat, zorgt ervoor dat de verwachtingen uitkomen, hoe het resultaat dan ook is."

Verder lezen:
Wat vraagt de Leerruimte?

VRAGEN?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten via ons contactformulier.