DE LEERRUIMTE

een nieuwe vorm van samenwerken en innoveren

In de Leerruimte krijgen innovaties écht een kans! Overheid, bedrijfsleven en kennisinstelling werken als gelijkwaardige partners samen in een ‘gouden driehoek’. Ze gaan co-creëren, co-produceren en co-financieren. Ze gaan waarde toevoegen door concrete opgaven op te lossen. Samen geven ze de ruimte aan innovaties die hieraan kunnen bijdragen. Samen stellen ze de deelbare kennis beschikbaar aan derden in een Innovatieportfolio.

Wat vraagt de Leerruimte?

De Leerruimte werkt anders dan anders, ook anders dan het bijbehorende prestatiecontract. De drie deelnemers in de Leerruimte – overheid, bedrijfsleven en kennisinstelling – zijn gelijkwaardige partners. Dit is anders dan de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. Kennis en ervaring worden gebundeld. Successen worden samen gevierd. Risico’s worden onder elkaar verdeeld. Dit vraagt een open en coöperatieve instelling.

Verbetervoorstellen in prestatiecontracten hebben meestal te maken met efficiency. In de Leerruimte gaat het om echte innovaties. Deze laten zich niet in vaste structuren vangen en elke Leerruimte verloopt anders. Dit vraagt om een proactieve, nieuwsgierige en flexibele instelling en een portie lef.

Investeren
Waarde toevoegen
Verrassende resultaten
Kennis benutten

Investeren

De Leerruimte vraagt van alle partners een investering in tijd en middelen zodat veelbelovende ideeën kunnen worden beoordeeld, beproefd en ontwikkeld tot volwaardige oplossingen voor concrete opgaven. De ervaring leert dat de Leerteamleden – vertegenwoordigers van de drie partners – wekelijks met de Leerruimte bezig zijn.

TIP
TIP

In het contract IJsseldelta/Twentekanalen besteedden de Leerteamleden minimaal 1 dag per week aan de Leerruimte, maar dit is sterk afhankelijk van het ambitieniveau en het aantal innovaties dat wordt geselecteerd.

Waarde toevoegen

Het doel van de gelijkwaardige samenwerking en de gedeelde investeringen is om waarde toe te voegen en succesvolle innovaties naar een hoger ontwikkelniveau (Technical Readiness Level en Stakeholder Readiness Level) te brengen en op te schalen. Dat lukt misschien niet in één Leerruimte, maar een volgende Leerruimte kan ermee verdergaan.

Verrassende resultaten

Bundeling van krachten levert verrassend veel op. Het gebied staat centraal en de opgave is duidelijk en concreet. Kennis van Rijkswaterstaat, de markt en kennisinstellingen komt samen en wordt optimaal benut. Dit leidt tot oplossingen die de afzonderlijke partijen niet alleen hadden kunnen bereiken.

Kennis benutten

Innoveren in de Leerruimte levert altijd wat op, ook als de eindstreep voor een innovatie niet wordt gehaald. Alle deelbare kennis en ervaring die is opgedaan, leggen we vast in het Innovatieportfolio, zodat die bij een volgende innovatie van pas kunnen komen.

QUOTE
QUOTE

Marja Hamilton, projectleider Self Supporting River System 2021 bij Rijkswaterstaat:

"Voor het IPM-team is het van wezenlijk belang dat het vanaf de start van het project zorgt voor draagvlak binnen de organisatie voor het fenomeen Leerruimte en dat het zorgt voor startbudget voor de pilots.. Het zijn geen miljoenen die je nodig hebt, maar je moet wel wat geld hebben Als ik kijk naar de succes- en faalfactoren van deze Leerruimte, dan denk ik dat de succesfactoren aanzienlijk zijn toegenomen nadat we budget hadden geregeld."

Yuri Wolf, inkoop- en innovatie-expert bij Rijkswaterstaat en voorzitter van het Leerteam SSRS:
"Rijkswaterstaat heeft hiervoor een budget gereserveerd dat ontoereikend is. Het is een zaak dat je weet dat de Leerruimte een coproductie is. Houd daar rekening mee! Wat heeft Rijkswaterstaat nodig en wat moet er eventueel bijgelegd worden door andere partijen of andere financieringsbronnen? Werk dus nog steeds in het kader van vraag en aanbod en houd die principes vast. Neem dat goed mee in je voorbereiding."

 

Tim van der Lugt, innovatiemanager aannemerscombinatie BAM/Van den Herik en lid van het Leerteam SSRS:
"Het is belangrijk om voldoende capaciteit in het Leerteam te hebben en dat die voor alle partijen gelijk is. Deze hoeft niet beschikbaar te zijn in de zin dat de opdrachtgever betaalt. Nee, dat kan gewoon onderdeel zijn van je inschrijving. Voor innovatie zou 1 fte meegenomen moeten worden, dat er gewoon één iemand fulltime op zit. Als je dat contractueel voorschrijft, dan is dat gewoon zo. Net zoals een omgevingsmanager hebben we ook een innovatiemanager nodig. Iedereen prijst dat af en neemt dat mee, zodat je niet na de gunning van het contract nog moet regelen dat er iemand afgevaardigd wordt naar het Leerteam."

Verder lezen:
Hoe begint de Leerruimte?

VRAGEN?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten via ons contactformulier.