DE LEERRUIMTE

DIGITALE HANDREIKING

De Leerruimte is een ontdekkingsreis die elke keer anders verloopt. Deze Handreiking geeft je enkele handvatten. De Handreiking licht toe, zodat je begrijpt wat de Leerruimte voor jou en innovaties kan betekenen. De Handreiking beschrijft ervaringen, maar schrijft niet voor.

Voor je begint

Het programma Self Supporting River System heeft de eerste Leerruimte beproefd in het prestatiecontract IJsseldelta/Twentekanalen. Zes deskundigen, die vanuit de partners bij de Leerruimte SSRS betrokken waren, vertellen over hun ervaringen. Achter de symbolen vind je meer informatie, tips of voorbeelden.

De Leerruimte SSRS heeft laten zien dat het concept werkt. Elke Leerruimte leren we hoe deze innovatieve samenwerking het beste functioneert en de beste resultaten oplevert. We zullen deze Handreiking daarom blijven verrijken met nieuwe ervaringen en tips van volgende Leerruimtes. Een ding is zeker: de Leerruimte is voor iedereen een leerzame reis!

Begin 2014 is in het prestatiecontract Beheer en Onderhoud IJsseldelta en Twentekanalen een Leerruimte opgenomen om verbeter- en investeringsvoorstellen concreter te realiseren, zodat invulling gegeven wordt aan innovaties in sedimentbeheer en het gebruik van vrijkomende biomassa. De verbeter- en investeringsvoorstellen zijn gekoppeld aan het programma Self Supporting River System. Het doel is om het beheer en onderhoud van het gebied duurzamer en betaalbaarder te maken. De drie partijen die vertegenwoordigd zijn in de Leerruimte SSRS zijn Rijkswaterstaat, Deltares en de aannemerscombinatie BAM/Van den Herik.

 

Marja Hamilton, projectleider Self Supporting River System 2021 bij Rijkswaterstaat:

"We hebben de Leerruimte SSRS opgezet omdat het ons duidelijk is geworden dat er zowel vanuit zowel Rijkswaterstaat als vanuit marktpartijen eigenlijk onvoldoende animo is om te gaan innoveren. Een van de oplossingen om daar overheen te komen is dat je het samen gaat doen, want samen met de aannemer, een kennisinstelling en overheden kun je juist wél die stap zetten om te innoveren."

Er zijn circa twaalf innovaties ingediend in de looptijd van vijf jaar. Vijf daarvan (Flexibele modulaire kribben, Sedimentsturing met houten schermen, Autonoom Meetvaartuig de Aquatic Drone, The Great Bubble Barrier en Maaien van rivieroevers met schapen & geiten) zijn uitgewerkt tot pilots en worden buiten getest. Dit is ongeveer één innovatie per jaar Het contract is begin 2019 met een jaar verlengd.

Verder lezen:
Stap 1: We gaan aan de slag!

VRAGEN?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten via ons contactformulier.