DE LEERRUIMTE

DIGITALE HANDREIKING

De Leerruimte is een ontdekkingsreis die elke keer anders verloopt. Deze Handreiking geeft je enkele handvatten. De Handreiking licht toe, zodat je begrijpt wat de Leerruimte voor jou en innovaties kan betekenen. De Handreiking beschrijft ervaringen, maar schrijft niet voor.

Stap 3: Afronden en continueren

Het Leerteam heeft intussen veel werk verzet. Tijdens de contractperiode hielp het diverse innovaties op weg die nu in verschillende stadia van ontwikkeling zijn. De bereikte resultaten zijn vastgelegd in het Innovatieportfolio. De drie partnerorganisaties hebben nieuwe kennis en ervaring opgedaan. Ook hebben de leden van het Leerteam en de Innovatieteams persoonlijk veel geleerd.

Het mooie is: daar stopt het niet. Het Leerteam kan innovaties, die nog niet het gewenste volwassenheidsniveau hebben bereikt, aan een Leerruimte in een volgend contract overdragen. Deze Leerruimte zet hun ontwikkeltraject dan door. Ook dat is de kracht van de Leerruimte.

Afsluiting
Innovatieportfolio
Een volgende Leerruimte

Afsluiting

Na de intensieve samenwerking en leerervaringen in de Leerruimte is een goede afsluiting op haar plaats. Welke idee├źn zijn onderzocht? Welke innovaties hebben zich kunnen ontwikkelen? Welke nieuwe kennis is opgedaan? Sluit af met een bijeenkomst die recht doet aan alle inspanningen. Denk bijvoorbeeld aan een symposium voor de contractteams, experts, Innovatiehouders en managementteams.

Innovatieportfolio

De Leerruimte levert niet alleen een nieuw proces maar ook een nieuw product op: het Innovatieportfolio. Deze ‘kennisbank’ kan bestaan uit opgavekaarten, probleemkaarten en innovatiekaarten, ook van innovaties die niet zijn geselecteerd. Verder komen de maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), value cases en behaalde resultaten in het Innovatieportfolio terecht. Het Leerteam is verantwoordelijk voor het actualiseren van deze kennisbank gedurende de hele looptijd van het contract.

De meerwaarde van het Innovatieportfolio is dat de verzamelde data en opgedane kennis worden vastgelegd. Door de ontwikkeling van verschillende innovaties, ook al halen ze niet allemaal de eindstreep, ontstaat een steeds beter beeld van de opgave en van mogelijke oplossingen. Een volgende Leerruimte kan hierdoor voortbouwen op de eerdere inspanningen en behaalde resultaten van marktpartijen, kennisinstellingen en Rijkswaterstaat.

Een volgende Leerruimte

Het Leerteam bepaalt wat de vervolgstap is voor elke innovatie na de contractperiode. Dit op basis van analyses, testresultaten, pilots, monitoring en value cases. In een volgend project kan de dan geselecteerde aannemer de taken overnemen van de huidige aannemer in de Leerruimte. Het is ook mogelijk dat de huidige aannemer aanhaakt bij het Leerteam in het nieuwe contract of zitting neemt in het Innovatieteam. De opgedane expertise wordt dan gelijk benut. Uiteraard vraagt dit om een heldere overdracht en goede afspraken.

Tim van der Lugt, innovatiemanager aannemerscombinatie BAM/Van den Herik en lid van het Leerteam SSRS:
"Wij hebben destijds het idee ingebracht om schapen in te zetten langs de oevers in plaats van maaimachines, met veiligheid als argument, zodat wij minder mensen hoeven in te zetten. Maar het sluit ook aan bij de vraagstelling die de opdrachtgever heeft, meer biodiversiteit. We kunnen klakkeloos met de maaier eroverheen gaan, want dat is wat het contract ons vraagt en voorschrijft. Door nu te participeren in een dergelijke, nota bene niet technische innovatie, en bij te dragen aan natuurbeheer kunnen wij in een volgend contract veel beter ons maai- en oogstbeheer daarop aanpassen."

Heleen Vreugdenhil, innovatiespecialist bij Deltares en lid van het Leerteam SSRS:
"Deelnemen aan een Leerruimte kost veel tijd en inzet, maar je krijgt er ook veel voor terug. Het is heel motiverend om het te doen, en je leert er echt veel van. Door samen te werken voorkom je veel valkuilen. Je denkt samen na over het ontwerp van een innovatie en hoe deze uitgevoerd kan worden, met alles wat daarbij komt kijken. Je leert veel over innovaties en mogelijk kan je die kennis in de toekomst weer gebruiken. Je weet de andere partijen dan ook te vinden."

VRAGEN?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten via ons contactformulier.