Maaien, snoeien en kappen zorgen ervoor dat bij het terreinbeheer biomassa vrijkomt. SSRS ziet deze biomassa niet als afval maar als een waardevolle grondstof. Door anders om te gaan met de biomassa die we hebben dragen we bij aan een transitie naar een duurzame bio-economie. Wanneer we deze zogenaamde restbiomassa leren te oogsten én te verwerken levert dat een kostbesparing op en op den duur misschien zelfs winst. Om dit proces te versnellen werken we samen met partners uit verschillende plekken in de biomassa-keten.