Wat is het idee?

Stroming bij kribben veroorzaakt ontgrondingskuilen. Deze ontgrondingskuilen kunnen groter worden en de kribkop ondermijnen. Het idee is om deze ontgrondingskuilen op te vullen en af te dekken, zodat de teen van de krib beschermd wordt. De kuil wordt opgevuld met lokaal materiaal en vervolgens afgedekt met een Jumbomat die wordt vast gemaakt aan de bodem met klapankers. Een Jumbomat is een geotextiel die is verstevigd met staaldraden (zie figuur) en wordt gefabriceerd door Robusta. Standaard is de mat 4 m breed en delen kunnen aan elkaar worden genaaid. Voordelen van de Jumbomat zijn dat deze stijf is door de versteviging en dat de vorm eenvoudig aangepast aan iedere kribkop. De rand van de Jumbomat kan worden verzwaard om erosie aan de rand van de mat te voorkomen. Door het beschermen van de bodem bij de kribkop zal de krib voor langere tijd niet worden ondermijnd.

Wat doet het?

Na het opvullen en afdekken van een ontgrondingskuil bij een krib wordt de bodem onder de Jumbomat beschermd tegen erosie. Door deze bescherming zal de ontgrondingskuil voor minimaal decennia niet kunnen groeien. De kribkop wordt in deze periode niet ondermijnd. Een bijkomend voordeel is dat door vermindering van de lokale erosie naar verwachting ook de lokale sedimentatie in de vaarweg afneemt, waardoor bespaard kan worden op onderhoudsbaggerwerk.

jumbomat
Foto van de Jumbomat van Robusta.

Wat levert het op?

Het beschermen van de teen van de krib levert een besparing op de onderhoudskosten van kribben. Een eerste inschatting is dat per krib ongeveer 1.000 euro per jaar bespaard kan worden. Bovendien zijn er in de IJssel grootschaliger werkzaamheden gepland voor herstel van kribben, waarbij breuksteen wordt bijgestort. Door de teen van de krib te beschermen met een Jumbomat kan bespaard worden op de hoeveelheid benodigd breuksteen. Dit kan een eenmalige besparing van kosten opleveren in de orde van 10.000 euro per krib.

Idee
Verkennen
Ontwikkelen
testen
valideren
Toepassen
in de
praktijk
Regulier gebruik

Toepassing

In de IJssel zijn kribkoppen die worden ondermijnd door ontgrondingskuilen. Voorstel is om in de vorm van een pilot bij deze kribben het idee toe te passen en te monitoren wat de effecten precies zijn. De monitoring bestaat uit het meten van bodemhoogte met een multibeamecholood en stroommetingen met een ADCP rondom de krib voor en na het plaatsen van de Jumbomat en voor en na een hoogwater, zodat effecten van uitvoering van het idee bekend worden. Op basis van de resultaten wordt beoordeeld of het idee breder kan worden ingezet om ontgrondingskuilen in bijvoorbeeld de Waal te stabiliseren.

Partners

Deltares

Deelnemer Leerruimte SSRS - Indiener van de oplossing en projectleider
Meer informatie? Heleen Vreugdenhil (heleen.vreugdenhil@deltares.nl) - Frans Buschman (frans.buschman@deltares.nl)

Robusta Technical Fabrics

Leverancier van de producten
Meer informatie? Neem contact op via het contactformulier.

BAM / Van den Herik

Deelnemer Leerruimte SSRS -

Rijkswaterstaat

Deelnemer Leerruimte SSRS

Verdere informatie

Meedenken over dit project?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten.

    * Dit zijn verplichte velden