Partners

Het succes van self supporting rivier systeem begint bij de partners die aan dit ideaal mee willen werken. Hieronder vindt u een overzicht van alle partijen die de uitdaging aangegaan zijn om rivierbeheer te verduurzamen. Samen zoeken we slimme oplossingen voor o.a. biomassa, waterkracht, sediment en innoveren we op sociaal vlak. Nog lang niet voor alle uitdagingen, zijn oplossingen, heeft u een idee of ziet u kansen voor samenwerken, klikt u dan hieronder door!

SAMENWERKEN?

 

The Great Bubble Barrier haalt plastic afval over de volle breedte en diepte uit onze rivieren, zonder schepen of vissen te hinderen. Door samen te werken met het SSRS leerteam werd de eerste grootschalige test in de IJssel voor The Great Bubble Barrier werkelijkheid.

 

 

 

Aannemerscombinatie BAM/Van den Herik maken onderdeel uit van het Leerteam SSRS en leiden de implementatie van de pilot de Flexibele Kribben.

 

Diepgaande inhoudelijke kennis en een schat aan ervaring met het optimaal toepassen van die kennis vormen de basis voor ons werk. HKV, de kennisondernemer voor water en veiligheid.

ir. D. Klopstra  algemeen directeur HKV

De Natuurderij Keizersrande is een duurzaam verbond van natuur en landbouw in de uiterwaarden. De drijfveer achter de natuurderij is de ideële behoefte om fatsoenlijk om te gaan met grondstoffen in de gronstoffenbalans.

Annette Harberink  Ondernemer

Samen met Rijkswaterstaat verkent Alliander de mogelijkheden om middels aquathermie energie op te wekken.

 

Ir. J.W. Ankoné  Directeur Delta Areas and Resources

We zijn een modern waterschap dat samen met partners, burgers en andere belanghebbenden definieert wat de gewenste kwaliteit van de taakuitvoering is. Vallei en Veluwe zoekt onder andere naar duurzamere en kostenvoordelige verwerkingsmethoden voor biomassa in het belang van burgers binnen ons beheersgebied.

Drs. T. Klip-Martin  Dijkgraaf

 

Met SSRS wil RWS werken aan een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam beheer van de rivieren. Het toepassen van het concept SSRS binnen de lopende beheercontracten levert verdienmogelijkheden op door "building & maintaining with nature" en door het exploiteren van het potentieel van het riviersysteem. SSRS brengt innovatie en SSRS brengt de beheeropgaven en aanlegopgaven bij elkaar.

Joke Cuperus  (oud)-HID Rijkswaterstaat Oost-Nederland

 

 

Drs. H.Th.M. Pieper  Dijkgraaf

De Radboud Universiteit Nijmegen is een brede, internationaal georiënteerde universiteit en deelt graag kennis met het SSRS om zo haar bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van rivierenbeheer.

mr. Marianne L.A. van den Bosch  directeur Opleidingen

Natuur moet dicht bij mensen zijn en blijven. Daar willen we op een ondernemende en duurzame manier voor zorgen. We beschermen de natuur, benutten de producten die eruit voortkomen, en willen graag dat alle Nederlanders genieten van 'buiten'-leven.

 

Deltares is onderdeel van het Leerteam SSRS. Binnen het Leerteam draagt Deltares bij aan de pilots de Flexibele Kribben en The Great Bubble Barrier.

 

Samen met Circulair Terreinbeheer werkt SSRS aan een transitie waarin de biomassa, die vrijkomt bij water- en terreinbeheer, behandeld wordt als waardevolle grondstof voor diverse toepassingen.

 

Zorg voor een duurzaam en robuust systeem staat voorop. Daarvoor houden we ons namens onze leden bezig met bos- en natuurbeheer. De bosgroepen werkt aan meer contact met en tussen leden, aan een meer gebiedsgerichte samenwerking en aan nieuwe verdienmodellen voor bos- en natuurbeheer.

Ben Huisman  Directeur Unie van Bosgroepen

Frans van der Werf  bestuursvoorzitter provincie Gelderland

 

Samenwerken of partner worden?

Meedenken of meedoen? Werken aan fijn het rivierenbeheer, doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren . Laat het ons weten.

SAMENWERKEN?