Wat is het idee?

Nederland is wereldberoemd om zijn strijd tussen land en water. Zo zeer dat in het buitenland het volgende gezegde is ontstaan: ‘’God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland’’. De laatste decennia is er in Nederland meer aandacht voor duurzamere energie, ook uit water en daar zijn een aantal innovaties voor ontwikkeld.

Nederland heeft de komende decennia een grote opgave als het gaat om de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen door CO2 uitstoot te beperken. De energievraag vanuit de maatschappij is groot. Een belangrijk onderdeel van deze energievraag bestaat uit warmte energie. Energie die gebruikt wordt om ons in de winter warm te houden en ook in mindere mate de energie die we gebruiken onszelf in de zomer koel te houden.

Op dit moment wordt deze benodigde warmte energie met name gewonnen via de verbranding van aardgas. Zoals inmiddels bekend willen we hier van af. Uit onderzoek van onder andere Deltares, CE-Delft en bureau IF, is gebleken dat de potentie van het winnen van energie uit aquathermie enorm is. Tot nu toe is deze potentie onderbelicht geweest wat zeer onterecht is. Aquathermie kan namelijk onder de juiste condities een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening.

Om de grote opgave van de energietransitie en de klimaatdoelen rond reductie van CO2-uitstoot te volbrengen, is energie opgewekt door waterkracht essentieel. Energie opwekken uit het oppervlaktewater van de Nederlandse rivieren draagt bij aan het oplossen van de opgave

Daarvoor heeft Arnout de Bruijn sinds 2016 een innovatief idee en droom ontwikkeld in de vorm van een drijvende waterturbine die de komende tijd gaat testdraaien op locatie op de IJssel bij Zwolle

Wat doet het?

De drijvende waterturbine Lintur genaamd is door Arnout de Bruijn ontwikkeld met zijn bedrijf Lintur B.V. en maakt gebruik van de stroomsnelheid van het water om een aantal schoepen aan te drijven die daardoor in een draaiende beweging komen en energie opwekken.

De drijvers van de turbine zorgen voor een beperkte doorstroomopening. Het water stroomt hierdoor met een hogere snelheid door de opening en daardoor wordt energie opgewekt die vervoerd en gebruikt kan worden

Wat levert het op?

Per installatie levert de turbine genoeg energie op om 40 huishoudens van energie te voorzien.Die energie wordt constant opgewekt. Andes dan zon- en windenergie die niet constant zijn, stroomt de rivier altijd. Bijkomend voordeel is dat de energie buiten het reguliere energienet kan worden verbonden met verbruikers die constant energie nodig hebben. Je hoeft het dus niet op te slaan of terug te leveren aan het net dat zo vrij blijft voor de bestaande grootschaligere opwekking van duurzame energie.

Het levert een manier om energie op te wekken zonder gebruik te maken van de gangbaarder manier van waterkracht opwekken die gebruikt maakt van hoogteverschillen en niet geschikt is voor vele rivieren. Lintur is specifiek ontwikkeld voor traag stromende rivieren als de IJssel.

Idee
Verkennen
Ontwikkelen
testen
valideren
Toepassen
in de
praktijk
Regulier gebruik

Toepassing

De turbine is sinds 2016 in ontwikkeling en in april 2018 viel Lintur in de prijzen in de categorie ‘’energie uit water’’ bij de Gelderland Challenge van dat jaar. In oktober van dat jaar presenteerde het een schaalmodel van de drijvende turbine op de InnovatieExpo in Rotterdam.

In 2019 werd de definitieve locatie in de IJssel bepaald en kon de testfase beginnen.Tijdens de testfase werd er gewerkt met 4 schoepen die in een testtank een stroomsnelheid van 0,5m/sec haalden.

In November 2020 is de turbine op de IJssel geïnstalleerd en zijn ook daar de testen begonnen. De daadwerkelijke proef loopt van begin 2021 een jaar lang tot begin 2022

Partners

Rijkswaterstaat


Lintur B.V.


Deltares


Bam/ Van Den Herik


Gemeente Zwolle


Provincie Overijssel


Verdere informatie

Meedenken over dit project?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten.

    * Dit zijn verplichte velden