Wat is het idee?

Samen met Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt het programma SSRS aan een bijzondere manier van omgevingsanalyse en gebiedsontwikkeling. We maken een Visual Problem Appraisal (VPA), een leerstrategie over stakeholders langs de Rijntakken, met films. Het is een nieuwe vorm van participatie.


 

Wat doet het?

De VPA Rijntakken brengt de sociale omgeving en het ecosysteem van het rivierengebied van de Rijn in beeld om gebruikt te worden in het hoger onderwijs en het publieke domein. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat het gebruik van VPA in het publieke domein leidt tot grote interesse en inzet voor het duurzaamheidsvraagstuk door de gefilmde ‘ontmoetingen’ met betrokkenen.

Die ‘ontmoetingen’ vinden plaats door het actief bekijken van gefilmde interviews, ook wel narratieven genoemd, met boeren, water- en natuurbeheerders, lokale ondernemers, recreanten, beleidsmakers, bestuurders en andere belanghebbenden. Deze diversiteit stelt de VPA gebruikers in staat reflectief en collaboratief te leren voor duurzame ontwikkeling van het gebied.

De VPA creëert een innovatieve en uitdagende leeromgeving. De VPA bestaat uit een serie gefilmde interviews, aangevuld met documentaires waarin de context waarin belanghebbenden zich begeven belicht wordt. Deze interviews en de bijbehorende documentaires bieden VPA gebruikers een kans om de complexe en conflicterende omgeving van de kwestie te ontdekken. Ze zullen zich snel realiseren dat het consulteren van belanghebbenden niet gaat over het vinden van één sluitende waarheid, maar over het ervaren van persoonlijke versies en diverse omlijstingen/kaders van de realiteit.

Deelnemers in de VPA workshop doorlopen een driedelig programma: afbakening, het consulteren van de belanghebbenden en daadwerkelijke actie. Ze analyseren en structureren de informatie aanwezig is in de interviews en formuleren op basis daarvan aanbevelingen voor actie. Dit kan vormgegeven worden op verschillende manieren, zoals scenario-ontwikkeling, beleidsontwerp of uitgebreidere project voorstellen.

De VPA films komen niet online beschikbaar, in ieder geval niet vrij toegankelijk. De VPA Rijntakken zal worden gebruikt in het hoger onderwijs en in het publieke domein onder het toeziend oog van een getrainde VPA workshopleider met als doel het leren over, beleid maken voor en onderzoek naar duurzaam rivierbeheer van de Rijntakken.

Wat levert het op?

Binnen een VPA filmreeks komt een brede groep aan belanghebbenden aan het woord. Daardoor komt ook een breed scala aan visies en onderwerpen aan bod, zoals de economische levensvatbaarheid van initiatieven in het gebied, duurzaamheid, natuurbeheer, cultureel erfgoed en identiteit. Ook de internationale context en toekomstperspectieven voor het gebied in het licht van klimaatverandering en bijvoorbeeld invasieve soorten zullen aan bod komen.

Met een VPA kan men een breder inzicht verkrijgen in het gebied en de (tegengestelde) belangen die hier spelen. De methode stimuleert discussie en laat zien dat er niet 1 waarheid is. Dit kan helpen bij omgevingsmanagement  en het vormen van gebiedsvisies.

 

Idee
Verkennen
Ontwikkelen
testen
valideren
Toepassen
in de
praktijk
Regulier gebruik

Toepassing

Na het maken van een prototype gaan we nu verder met de verdere realisatie van de VPA Rijntakken. Eind 2020 moet deze af zijn en kunnen worden gebruikt in het onderwijs en het publieke domein.

Partners

Hogeschool Van Hall Larenstein


Rijkswaterstaat


Hogeschool van Arnhem en NijmegenVerdere informatie

Meedenken over dit project?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten.

* Dit zijn verplichte velden