Flexibele kribben in de IJssel.

Wat is een flexibele krib?

De flexibele krib is volledig opgebouwd uit Xstream-blokken. Het principe van het Xstream-blok is: als de blokken worden gestort, haken ze in elkaar en vormen een stevige constructie. Verankering is niet nodig en de blokken kunnen makkelijk worden opgepakt, wat het eenvoudig maakt om de krib in lengte of hoogte aan te passen (i.v.m. klimaatadaptatie).

Innovatie

Een krib met Xstream-blokken wordt gedeeltelijk waterdoorlatend. Circa 60% is open ruimte waardoor water en sediment tussen de blokken door kunnen stromen. Dit beïnvloedt de rivierstroming en sedimentdynamiek rond de krib. Verder kunnen de open ruimtes tussen de Xstream-blokken mogelijk een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de rivier.

Waar & Wanneer

Najaar 2019 Drie flexibele kribben in het zomerbed van de IJssel bij Kampen ter hoogte van kilometerraai 992.
Najaar 2022 De huidige krib is met 13 meter verlengd, even lang als de lengte van de naastgelegen kribben.
Hiervoor zijn circa 15.000 Xstream-blokken nodig, waarvan er 7.000 uit de twee andere flexibele kribben komen.

Doorkijk Flexibele Krib

De stip op de horizon is een optimale krib die in samenhang met andere kribben de vaargeul op bevaarbare diepte houdt, de oevers tegen erosie beschermt en de rivier op haar plek houdt met minder onderhoud. Daarnaast kunnen de blokken ook in andere situaties meerwaarde bieden.

Doorontwikkeling Xstream-blokken

Vanuit het innovatie-team dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van de Xstream-blokken wordt op dit moment gewerkt aan andere mogelijke toepassingen. Denk hierbij aan het gebruik van de X-stream blokken bij het herstellen van een achterloopse krib. Maar ook de mogelijkheid om de blokken in te zetten bij het splitsingspunt Pannerden om ten tijde van droogte meer water richting de IJssel te krijgen. Hiervoor start binnenkort de eerste verkenning.