Wat is het idee?

Een samenwerking van organisaties die samen succes oogsten door zoveel mogelijk biomassa van goede kwaliteit af te zetten en bij te dragen aan een biobased economy.

In het rivierengebied bestaat een initiatief van inmiddels 16 partijen. Dit zijn terreineigenaren/beheerders, decentrale overheden en kennisinstituten. Zij werken samen als alliantie onder de titel ‘Biomassa als motor voor beheer’. De alliantie beoogt kennisdeling en kennisvermeerdering en het realiseren van concrete business cases.

 

Wat doet het?

Terreinbeheerders, overheden en kennisinstituten werken samen. Biomassastromen en kennis over biomassa bundelen. Zodat verwerkers leverzekerheid hebben van genoeg biomassa van voldoende kwaliteit. Samen kun je een interessante partij vormen voor de markt en zo meer waarde creëren met de biomassa.

De partners van de Biomassa Alliantie zoeken zelf samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren van projecten. De resultaten van deze projecten dragen bij aan de doelstellingen die de partners zichzelf gesteld hebben. De kracht is dat we zo samen leren om het landschap duurzaam te beheren.

biomassa alliantie2

Wat levert het op?

De partners helpen elkaar met de zaken waar eenieder goed in is: het zij het leveren van biomassa, het zij het delen van kennis, het zij het delen van elkaar netwerk.

Partners leveren in samenwerkingsvormen een bijdrage aan een oogstbaar landschap en streven naar een hoogwaardige toepassing van biomassa tegen kostenreductie of baten.

Meer informatie over de Biomassa Alliantie en haar activiteiten is ook te vinden op de website van Circulair Terreinbeheer

Idee
Verkennen
Ontwikkelen
testen
valideren
Toepassen
in de
praktijk
Regulier gebruik

Toepassing

De Biomassa Alliantie heeft ondertussen diverse pilots opgezet en ook een programma: Circulair Terreinbeheer. Deze projecten gaan over biomassa als bodemstructuurverbetering én over biomassa als grondstof voor verpakkingsmateriaal (zie ook: van berm tot bladzijde).

Partners

Radboud Universiteit Nijmegen

Lid Biomassa Alliantie

Waterschap Vallei en Veluwe

Lid Biomassa Alliantie

Alterra

Lid Biomassa Alliantie

Rijkswaterstaat Oost-Nederland - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Initiator en Lid Biomassa Alliantie

Staatsbosbeheer

Lid Biomassa Alliantie

Provincie Gelderland

Lid Biomassa Alliantie

Unie van Bosgroepen

Lid Biomassa Alliantie

Natuurderij Keizersrande

Lid Biomassa Alliantie

Dienst Landelijk Gebied - Ministerie van Economische Zaken

Lid Biomassa Alliantie

Hogeschool Van Hall Larenstein

Lid Biomassa Alliantie

Waterschap Rijn en IJssel

Lid Biomassa Alliantie

Deltares

Lid Biomassa Alliantie

Gemeente Dalfsen

Lid Biomassa Alliantie

Waterschap De Dommel

Lid Biomassa Alliantie

Waterschap Vechstromen

Lid Biomassa Alliantie

Waterschap Drentse en Overijsselse Delta

Lid Biomassa Alliantie

Verdere informatie

De Biomassa-Alliantie is geen gesloten groep. De leden staat open voor nieuwe alliantie-partners. Wilt u zich aansluiten, neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

Meedenken over dit project?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten.

    * Dit zijn verplichte velden