Wat is het idee?

Nederland heeft de komende decennia een grote opgave als het gaat om de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen door CO2 uitstoot te beperken. De energievraag vanuit de maatschappij is groot. Een belangrijk onderdeel van deze energievraag bestaat uit warmte energie. Energie die gebruikt wordt om ons in de winter warm te houden en ook in mindere mate de energie die we gebruiken onszelf in de zomer koel te houden.

Op dit moment wordt deze benodigde warmte energie met name gewonnen via de verbranding van aardgas. Zoals inmiddels bekend willen we hier van af. Uit onderzoek van onder andere Deltares, CE-Delft en bureau IF, is gebleken dat de potentie van het winnen van energie uit aquathermie enorm is. Tot nu toe is deze potentie onderbelicht geweest wat zeer onterecht is. Aquathermie kan namelijk onder de juiste condities een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening.

Wat doet het?

TEO kan gewonnen worden uit:

  • Waterlopen, rivieren en plassen (verwarming en koeling)
  • Diepe plassen (koeling)
  • Gemalen (verwarming en koeling)
  • Zeewater (verwarming en koeling)

Als met uitgaat van korte afstanden van bebouwing tot waterlichamen (efficiënter), 100m voor waterlopen en plassen en 1 km voor gemalen en stuwen, dan is volgens een potentie studie van IF technology uit 2016 de totale potentie in Nederland ~42 PJ. Dit is ongeveer 12% van de totale warmtevraag in Nederland in 2050. Het is dus belangrijk dat we deze bron niet onbenut laten. RWS kan met name in de faciliterende zin een rol spelen in TEO. Op het areaal van RWS is veel water aanwezig waar warmte energie aan onttrokken kan worden. Als externe partijen dit willen dan kan RWS ze hierbij proberen te helpen en de beheertaken van RWS niet zal schaden. Er wordt gekeken waar er ruimte ligt bij dit soort initiatieven.

Wat levert het op?

Door het gebruik van TEO is er veel minder aardgas nodig om huizen te verwarmen. TEO kan daarom bijdragen aan het doel om volledig van het gas af te gaan in Nederland. Daarnaast wordt er veel CO2 uitstoot bespaard wat dan weer goed is voor het klimaat.

Idee
Verkennen
Ontwikkelen
testen
valideren
Toepassen
in de
praktijk
Regulier gebruik

Toepassing

Partners

Alliander

Samen met Alliander verkent Rijkswaterstaat op dit moment de mogelijkheden om middels aquathermie energie op te wekken in de IJssel.

Verdere informatie

Meedenken over dit project?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten.

    * Dit zijn verplichte velden