SSRS ziet in waterkrachtcentrales in rivieren en bij stuwen en sluizen een kans om niet alleen voor waterveiligheid en een goede watervoorziening te zorgen, maar ook voor lokale duurzame energie en een goede ecologie. Bovendien is deze energievorm een aantrekkelijke variant van duurzame energie omdat de impact op het landschap klein is. Samen kunnen we meer halen uit het Nederlands landschap, maar om dit te realiseren is er wel innovatie nodig op technisch en sociaal vlak.

Verdere informatie

Factsheet waterkrachtWaterkracht in Nederland is een complex dossier, en dit terwijl het zo eenvoudig klinkt! Vaak is energiewinning uit water technisch haalbaar maar erg duur, is de ecologische impact groot en zitten er nog allerlei sociaal maatschappelijke vraagstukken achter. Hieronder een impressie van de uitdagingen voor waterkracht in Nederland.

TECHNISCHE UITDAGINGEN
Vissen
Sluizen, stuwen en gemalen zorgen dat de waterpeilen in Nederland op het juiste moment de juiste hoogte bereiken. Water dat onder vrij verval verplaatst wordt (van hoog naar laag) kan door een waterkrachtturbine geleidt worden en zo stroom opwekken. Deze turbines zijn op enkele plaatsen in Nederland aanwezig maar vaak niet visvriendelijk (genoeg) om daadwerkelijk duurzame energie mee op te wekken. Hoe zorgen we dat energie uit water niet alleen stroom oplevert maar ook bijdraagt aan een gezonder ecosysteem voor vissen?

Rendement
Het opwekken en transporteren van energie kost ook altijd energie, kan het rendement van waterkrachtcentrales hoger zodat het aantrekkelijker wordt ze te plaatsen?

Materialen
Nederland wordt een circulaire economie, dit betekent dat afvalstoffen verdwijnen, we bewegen naar een maatschappij toe waar alles nieuwe toepassingen vindt. Als er nieuwe waterturbines geplaatst worden, welke materiaalkeuzes worden er dan gemaakt? Gaan we voor bewezen techniek of circulaire oplossingen die wel getest zijn, maar nog zelden toegepast? Of kunnen we materialen toepassen die langer meegaan of die zorgen voor minder onderhoudt?

Vervuiling in het water
Waterkwaliteit is altijd een uitdaging, niet alleen natuurlijk afval zoals bladeren en takken belanden in de rivier, maar ook plastics, medicijnen, pesticiden, meststoffen, stukken metaal, etc. Uiteraard moet een turbine hier tegen gewapend zijn, maar kunnen we misschien meer met deze plaatsen waar zo verschrikkelijk veel water toch door een turbine moet?

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN
Er is een grote markt voor groene stroom, hoe bepalen we als maatschappij wie waar welk type groene stroom mag winnen? En welke voorwaarden zouden daaraan vast moeten zitten? Het eerder genoemde spanningsveld tussen water voor vis en water voor waterkracht is ook een maatschappelijk vraagstuk. Welke (immateriƫle) kosten hebben we over voor groene stroom? En als een waterkrachtturbine ook verantwoordelijk is voor het op pijl houden van de waterstand, wie is dan eindverantwoordelijk voor de turbine, de peilbeheerder of het energiebedrijf?

Voor meer informatie klik op de volgende link naar de factsheet over waterkracht bij RWS kunstwerken:

Factsheet waterkracht

Meedenken over dit project?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten.

    * Dit zijn verplichte velden