Wat is het idee?

Vegetatiebeheer op oevers en kribben is noodzakelijk voor de waterveiligheid en om scheepvaart in goede banen te leiden. Met name onderhoud van de kribben en moeilijk begaanbare stukken oever is relatief duur en risicovol voor de werkers. Schapen zijn behendige klimmers en worden wereldwijd ingezet om vegetatie te (helpen) beheren. Door deze dieren in te zetten om de vegetatie kort te houden kan het vegetatiebeheer op deze plekken wellicht goedkoper, met minder risico en duurzamer georganiseerd worden.

Wat doet het?

In het kort, de vegetatie binnen de gestelde normen houden zodat waterveiligheid en scheepvaart gewaarborgd blijven.

Wat levert het op?

Een duurzamer, veiliger en goedkopere vorm van vegetatiebeheer op kribben en moeilijk begaanbare oeverzones.

Idee
Verkennen
Ontwikkelen
testen
valideren
Toepassen
in de
praktijk
Regulier gebruik

Toepassing

De eerste test langs de IJssel in 2015 op een korte strook oever van 500 m. heeft laten zien dat de aanwezigheid van schapen in slechts enkele dagen de oeverstrook goed begaanbaar maakte door de paden die ze door de dichte vegetatie maakten. Ze hebben van al het groen, inclusief wilgen, gegeten.

Er zijn echter nog veel vragen/onzekerheden. Of deze manier van vegetatiebeheer economisch rendabel gemaakt kan worden en op welke manier bijvoorbeeld. Hoe andere baten zoals cultuurhistorische en recreatieve waarde een waarde krijgen in het geheel is onzeker.

Om meer duidelijkheid te krijgen is er nu een grootschaliger pilot langs de Twentekanalen. Hoewel dit geen moeilijk begaanbare plaatsen zijn, kunnen hier hopelijk veel andere vragen omtrent deze beheervorm beantwoord worden.

De TU Delft heeft een keuze-experiment bedacht waarmee u de beheerder  van de Twentekanalen helpt bij toekomstige beslissingen over maaien of begrazen van de kanaaloevers. Onder de deelnemers die hun e-mailadres achterlaten verloten we een dagje meélopen met de schaapsherder.

Klik of kopieer onderstaande link om uw mening te geven: https://burgerbegroting.tbm.tudelft.nl/maaien-of-begrazen-van-de-twentekanalen

Partners

Deltares

Deelnemer Leerruimte SSRS - vormgever pilot vegetatiebeheer langs rivieren m.b.v. schapen
Meer informatie? Heleen Vreugdenhil (Heleen.Vreugdenhil@deltares.nl)

BAM / van den Herik

Deelnemer Leerruimte SSRS - vormgever & uitvoerder pilot vegetatiebeheer langs rivieren m.b.v. schapen
Meer informatie? Tim van der Lugt (tim.vdlugt@herik.nl)

Rijkswaterstaat

Deelnemer Leerruimte SSRS - vormgever pilot vegetatiebeheer langs rivieren m.b.v. schapen, ondersteuning nodige vergunning(en)
Meer informatie? Yuri Wolf (yuri.wolf@rws.nl)

Schaapskudde de Belhamel

Deelname aan pilot(s) met kudde

Verdere informatie

Meedenken over dit project?

Meedenken of meedoen? Werken aan het rivierenbeheer doen wij graag samen met u. Graag horen wij uw mening en suggesties om het rivierenbeheer te verbeteren. Laat het ons weten.

    * Dit zijn verplichte velden