BAM/van den Herik (opdrachtnemer), Deltares (kennisinstituut) en Rijkswaterstaat (opdrachtgever) gaan in de Leerruimte SSRS samen op zoek naar innovaties in rivierbeheer. Tijdens een kickoff werd het eerste idee gedemonstreerd: een varende drone, de aquabot.

De kick-off op 12 februari was een inspiratiesessie met een gemeenschappelijke drive: het realiseren van innovaties. Joke Cuperus, HID Rijkswaterstaat Oost Nederland verwelkomde alle deelnemers in haar beheergebied. De aanwezigen waren betrokkenen bij de Leerruimte, ondernemers, docenten en studenten. In haar speech gaf zij aan wat het belang is van innovatie.

Eén van de pitches: Aquabot Een van de ideeën die tijdens de middag werd gepitcht was de aquabot: studenten van de RDM Campus lieten de in ontwikkeling zijnde aquabot vanaf een patrouilleschip van Rijkswaterstaat over de IJssel varen. De aquabot is een varende drone die – op termijn – zelfstandig riviermetingen kan uitvoeren. Van idee naar praktijkproef De Leerruimte SSRS biedt de partijen een experimenteerruimte op zowel inhoud als proces. Door te kiezen voor deze vorm van co-creatie kunnen concrete ideeën verder gebracht naar business-cases en praktijkproeven. Bovendien zet je hiermee de expertise uit de gouden driehoek overheid-markt-kennisinstituten optimaal in. Positieve resultaten kunnen vervolgens hun weg vinden naar contracten. In de Leerruimte kunnen alle partijen gezamenlijk en gelijkwaardig op zoek naar andere rolverdelingen en spelregels.

Eerste proefvaart Aquabot.
Eerste proefvaart Aquabot.

“Je kunt ons bellen als je vastloopt” Nadat Jean-Luc via een videoboodschap zijn visie gaf op de SSRS-leerruimte, ontstond een levendig vraaggesprek met de aanwezige directeuren: Robbert de Ridder (BAM Infra Assetmanagement), Jan Huijbers (Van den Herik), Erik Janse (Deltares) en Wim Anemaat. Zij vertelden wat hun belang, uitdaging en inzet is in de Leerruimte SSRS. Kernwoorden die er uitsprongen waren durf, doorzettingsvermogen, gelijkwaardigheid en elkaar het succes gunnen. “Je kunt ons bellen als jullie vastlopen. Het mag mislukken, we helpen jullie met een positieve spirit weer verder.” aldus Jan Huijbers.

Samen Durven, Samen Innoveren, Samen Verdienen De Leerruimte is als landelijke pilot toegevoegd aan het prestatiecontract IJsseldelta Twentekanalen. In de Leerruimte SSRS gaan BAM/van den Herik als opdrachtnemer, Deltares als kennisinstituut en Rijkswaterstaat als opdrachtgever samen op zoek naar innovaties in rivierbeheer, om zo bij te dragen aan betaalbare, betrouwbare en duurzame oplossingen.

Ondertekening Leerruimte SSRS.
Ondertekening Leerruimte SSRS.