OASE, het netwerkevenement van Waterschap Rijn en IJssel, vond plaats op woensdag 7 oktober 2015. Als feestelijke afsluiting was er de toetreding van twee nieuwe partijen tot de Biomassa Alliantie. In deze alliantie hebben terreineigenaren en kennisinstellingen zich verenigd om samen toe te werken naar een Biobased Economy. De nieuwe leden van de Alliantie zijn Hogeschool Van Hall Larenstein en Waterschap Rijn en IJssel. Namens de huidige leden van de Biomassa Alliantie werden zij welkom geheten door drs. J.C. van Hees, directeur Netwerkontwikkeling RWS Oost-Nederland.

OASE vormt een jaarlijkse ontmoetingsplaats voor overheden, bestuurders, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties in de Achterhoek en de Liemers. Centraal thema tijdens OASE was dit jaar “de verborgen kracht van water”. Het team van Self Supporting River Systems (SSRS) van Rijkswaterstaat was verantwoordelijk voor de invulling van het deelthema biomassa. Met de partners van de Biomassa Alliantie streven zij naar hoogwaardige biobased toepassingen van de biomassa die vrijkomt bij het beheer.

In de praktijk blijkt dat het vaak wel al technisch mogelijk is om biomassa te verwerken tot biobased producten, maar dat er schakels ontbreken om de complete ketens sluitend te krijgen. In twee workshops hebben we gesproken over wat en wie nog nodig zijn om de ketens voor biomassa te sluiten. Het is van belang dat daarbij iedereen in beweging komt, van biomassaproducent tot eindgebruiker en alles daartussen in.

Hoe sluiten we de biomassa-ketens voor bodemverbetering en biobased bouwmaterialen? Aan de hand van onderstaande infogram is tijdens OASE gezocht naar ontbrekende schakels in de keten. Ken jij nog mensen, bedrijven, instellingen of overheden die iets te bieden hebben, schroom niet en laat het ons weten! Neem contact met ons op.

IVH-0313-20151007
Van links naar rechts: Drs. H.Th.M. Pieper (Waterschap Rijn en IJssel – Dijkgraaf), namens de Biomassa Alliantie Drs. J.C. van Hees (Rijkswaterstaat Oost-Nederland – Directeur Netwerkontwikkeling en Visie) en Ir. J.W.W Ankoné (VHL – Directeur Delta Areas and Resources).