Via het SSRS programma laat Rijkswaterstaat binnenkort vijftien circulair geproduceerde verkeersborden plaatsen aan het Twentekanaal. Deze verkeersborden waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van een schaapskudde die wordt ingezet in het beheer van het gebied rond het kanaal. De circulaire verkeersborden en het gebruik van schapen in het vegetatiebeheer laten duidelijk zien waar SSRS voor staat: het mogelijk maken van innovaties op weg naar een duurzamer (rivier)beheer.

Foto: Yuri Wolf

De verkeersborden zijn gemaakt door NPSP (ook wel bekend van de ANWB paddenstoelen). In plaats van de conventionele aluminium variant wordt hier gebruik gemaakt van het biobased composiet Nabasco 8010, dat voor meer dan 80% uit restgrondstoffen bestaat. Deze restgrondstoffen zijn onder andere onthardingskalk uit drinkwater, riet en een biobased hars uit reststromen van de biobrandstofindustrie. De borden zijn recyclebaar en worden met lokale bestanddelen geproduceerd.

Het gebruik van schapen in het vegetatiebeheer is deel van een proef van Rijkswaterstaat die al eerder door SSRS van start is gegaan. Schapen kunnen meerdere voordelen opleveren als ze in plaats van maaimachines worden ingezet. Deze voordelen zijn onder andere een toename in biodiversiteit, een vermindering in de uitstoot van broeikasgassen, een verbeterde natuurlijke beleving voor recreanten en bewoners en een toename in lokale economische activiteit, zoals hier wordt uitgelegd.

De toepassing van nieuwe methodes zoals circulaire verkeersborden en opnieuw ontdekte methodes zoals begrazing in vegetatiebeheer draagt bij aan de duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil in 2030 namelijk volledig circulair werken en alleen biobased producten inkopen in prestatiecontracten. Ook het verduurzamen van het beheer van het areaal staat hoog in het vaandel. SSRS begeleidt de implementatie van innovaties die deze ambities waar kunnen maken.