Als vervolg op de eerste fase van de pilot Flexibele kribben is in november 2022 gestart met de tweede fase.

De huidige flexibele krib wordt met 13 meter verlengd, zodat de lengte overeenkomt met de naastgelegen kribben. Hiervoor zijn circa 15.000 Xstream-blokken nodig, waarvan er 7.000 uit de twee andere flexibele kribben komen. De overige zijn nieuw geproduceerd met drie verschillende, duurzamere mengsels bestaande uit CEMI, CEM III en, geopolymeer. De nieuwe blokken zijn getoetst op essentiële producteigenschappen als val-, en vorst- en dooibestendigheid. Deze mengsels hebben een 40% lagere CO2-footprint.

Monitoring
Het komende jaar wordt de nieuwe flexibele krib gemonitord op onder andere stabiliteit, effect op de bodemligging, ruwheid, aandeel open ruimtes, effecten op ecologie en duurzaamheid van de nieuwe mengsels.