Op 13 november is de start van de innovatieve proef flexibele kribben in de IJssel bij Kampen gemarkeerd met de plaatsing van een aantal gekleurde blokken op een van de flexibele kribben. Met deze proef onderzoekt Rijkswaterstaat of deze flexibele kribben de stroming en de visstand in de rivier verbeteren en of daardoor de baggerkosten naar beneden kunnen.

Kribben, de stenen ‘dwarsliggers’ in de rivier, zijn belangrijk bij de afvoer van water, ijs, grind en zand. Ze beheersen deze afvoer, houden de rivier en de oever op zijn plaats en de vaargeul op diepte. De rivier, een levend organisme, is continu in beweging en vraagt van de beheerder voortdurend actie en nieuwe oplossingen. Flexibele kribben bieden hiervoor  mogelijk uitkomst.

Minder baggeren, meer ecologie
Een flexibele krib bestaat uit een stapeling van X-stream blokken. De blokken zijn nog niet eerder in een zoetwatersysteem of als krib toegepast.
De uit X-streamblokken opgebouwde krib is gedeeltelijk waterdoorlatend. In deze holle ruimtes kan water en zand (sediment) door de krib heen spoelen zonder dat de krib haar functie verliest. De verwachting is dat de erosie van de rivierbodem rondom de krib afneemt: zo hoeft minder gebaggerd te worden. Ook kunnen de flexibele kribben steiler gebouwd worden dan traditionele kribben waardoor minder materiaal nodig is. De holtes tussen de blokken bieden leefruimte voor verschillende organismen.

Deltares zal deze innovatieve proef, die een jaar duurt, monitoren. Daarbij kijken experts naar de effecten op de sedimenthuishouding en de ecologie.

Leerruimte

In het onderhoudscontract Twentekanalen en IJsseldelta van Rijkswaterstaat is een Leerruimte ingebouwd. Dat is een instrument om innovatie in het rivierengebied te stimuleren.
Aannemerscombinatie BAM/van den Herik (als geselecteerde partij voor het onderhoudscontract Twentekanalen en IJsseldelta), Deltares en Rijkswaterstaat werken binnen deze Leerruimte op gelijkwaardige voet samen aan toekomstbestendig duurzaam rivierbeheer. Deze proef is een vrucht van die samenwerking.