Via het centrum van Zutphen trokken de schapen eind november weer huiswaarts (De Stentor – Als er één schaap over de dam is) nadat ze voor het Leerteam SSRS een pilot gedraaid hadden op de oevers van de IJssel. Lees meer over deze pilot op “Oplossingen – Schapen voor vegetatiebeheer op lastige locaties“. Er is gekeken of de schapen zich goed konden bewegen op de oevers en kribben van de IJssel en wat ze hier zoal aten. Naast het gras en aanwezige kruiden is er ook flink van de aanwezige wilgen gegeten. Daarnaast hadden de dieren zich in enkele dagen door de dichte vegetatie geworsteld en waren er begaanbare paden van de kribben/kribvakken naar de oever ontstaan. Een veel belovende eerste pilot!

image-5464497