RWS werkt al een tijd samen met Van Hall Larenstein aan een nieuwe vorm van participatie, namelijk de Visual Problem Appraisal (VPA) Rijntakken. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de VPA Rijntakken te gaan gebruiken binnen RWS.

In november  zijn de eerste twee VPA workshop georganiseerd binnen RWS om verder te onderzoeken hoe de VPA ingezet kan worden binnen RWS en ook hoe de workshops (online) georganiseerd moeten worden. De workshops werden met veel enthousiasme ontvangen door de deelnemers en hebben ook discussies op gang gebracht over het gebruik van de VPA. Vanuit deze workshops is gebleken dat de VPA heel bruikbaar en interessant kan zijn om dialoog op gang te brengen en nieuwe inzichten te creëren voor het ontwikkelen van visies en handelsperspectieven op het gebied van duurzaam rivierbeheer. Daarnaast  werd ook het onderwijsaspect van de VPA, waarbij je gedwongen wordt te reflecteren op de manier waarop je luistert naar anderen, als waardevol ervaren.

Op dit moment wordt er verder onderzocht hoe de VPA gebruikt kan worden op basis van de uitkomsten van deze eerste workshops en wordt er ook gewerkt aan de  verdere ontwikkeling van de VPA als bruikbaar product binnen RWS in 2021.

Meer informatie over de VPA Rijntakken vind u via deze link: https://www.ssrs.info/oplossingen/sociaal-kapitaal/visual-problem-appraisal-rijntakken/