Op 16 juni 2017 kwamen ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden bij elkaar in Velp bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Reden was het Living Lab Delta Oost, een samenwerkingsverband waarin allerlei partners uit het oostelijke rivierengebied met elkaar in dialoog gaan om kennis te bundelen en innovatieve verdienmodellen te ontwikkelen. Het Living Lab Delta Oost is actiegericht en helpt de regio (de Rijntakken) in haar ontwikkeling naar een vitale en circulaire economie, waarbij een duurzame omgang met het landschap en haar bewoners belangrijk is.

Het doel van deze bijeenkomst was om de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een aantal ideeën voor nieuwe technologie- en business-ontwikkeling die partners binnen het Living Lab Delta Oost gaan oppakken. Prof. Toine Smits vertelde eerst over het toegepast onderzoek waar momenteel aan gewerkt wordt bij Van Hall Larenstein, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Radboud Universiteit en hoe dit onderzoek van belang kan zijn voor een veilig en veerkrachtig rivierengebied. Vervolgens ging Joyce Zuijdam (Rijkswaterstaat) verder in op de praktijk van SSRS, circulaire economie en het bouwen van ketens binnen het rivierengebied.

Het tweede deel van de bijeenkomst waren een aantal interactieve sessies waarin belangrijke thema’s (people, planet, profit) van de regio werden besproken en vertaald naar concrete kansen en innovaties voor deelnemers. Zo werd er gesproken over een voedselbos, green jobs en toepassingen van riviersediment. De bijeenkomst sloot met een concrete agenda voor verdere vormgeving en activiteiten in het Living Lab Delta Oost.

5379-voorkant-werksessie-living-lab-16-juni-2017-pag-1