De Leerruimte van het SSRS programma is genoemd in het Jaarbericht Rijkswaterstaat 2018. Inkoopexpert en innovatiemanager Yuri Wolf vertelt over de innovaties die kunnen bijdragen aan een duurzamer beheer en onderhoud van onze rivieren. Hij bespreekt specifiek het idee om zelfvarende drones te gebruiken die waterdieptes kunnen peilen:

“Het idee was mooi, maar in de praktijk moeilijk uitvoerbaar vanwege de nauwkeurigheid die
Rijkswaterstaat stelt aan de monitoring op rivieren. Toen kwamen we op het idee van een zelfvarende
drone. Zelf was ik daar meteen enthousiast over. Het mooie is dat in het prestatiecontract Twentekanalen
en IJsseldelta een zogeheten leerruimte is ingebouwd: een set bepalingen die samenwerking tussen
Rijkswaterstaat, de aannemer, Deltares en andere partijen bevordert én sociale en technische innovatie
stimuleert. Die leerruimte bood een uitgelezen kans om het idee voor de zelfvarende drone verder te
ontwikkelen en te gebruiken voor metingen in de pilots van innovaties.”

Kijk voor het hele Jaarbericht Rijkswaterstaat 2018 hier (met het verhaal van Yuri Wolf onder Informatievoorziening op p. 50): https://www.jaarberichtrijkswaterstaat.nl/