Huidige status Van Berm tot Bladzijde en resultaten

Het project Van Berm tot Bladzijde staat tijdelijk stil vanwege de overname van papierproducent Parenco door Smurfit Kappa. Desondanks heeft het project al een aantal belangrijke resultaten geboekt. Samen met de Biomassa Alliantie is er veel samengewerkt en geleerd over het hergebruiken van maaisel op het gebied van graskwaliteit en logistieke methodieken. Er is een werkprotocol ontwikkeld om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen en om flexibiliteit in te bouwen, zodat gras van verschillende kwaliteiten kan worden verwerkt. Ook is in kaart gebracht uit welke bermen in Nederland maaisel kan worden gehaald dat geschikt is voor verwerking. Daarnaast is de keten van de Biomassa Alliantie zelf sterker geworden en is er meer kennis over de waardestroom van gras als grondstof voor papier en karton.

Rechtsoordeel gepubliceerd

De toepassing van maaisel als grondstof voor papier en karton is nieuw en dat betekent dat deze toepassing ook enigszins buiten de bestaande beleidskaders valt. Normaliter wordt bermgras namelijk enkel gezien als ‘afval’ en daar hoort een bepaalde, wettelijk vastgelegde verwerkingsprocedure bij. Over de vraag of bermgras niet ook als ‘grondstof’ beschouwd kan worden, is kort geleden een rechtsoordeel gepubliceerd. In dit rechtsoordeel wordt besloten dat op grond van zekerheid (er zijn potentiële afnemers), rechtmatigheid (het verwerkte product voldoet aan de wet) en hoogwaardigheid (het materiaal is van waarde) het maaisel inderdaad als grondstof kan worden beschouwd. Met deze uitspraak krijgt de Biomassa Alliantie meer momentum en worden er nieuwe kansen gecreëerd.

Nieuwe kansen

Op dit moment wordt er door de Biomassa Alliantie getest of bermgras gebruikt kan worden als isolatiemateriaal in de woningbouw. Ook wordt gras sinds een tijdje succesvol verwerkt tot wegmeubilair – denk bijvoorbeeld aan een biocomposiet geleiderail langs de weg. De alliantie zoekt verder als community of practice naar andere meer afnemers en zoekt samen met BUN-K naar ingangen bij de overheid en de papier- en kartonsector om de mogelijkheden te schetsen voor gras als grondstof bij de productie van papier en karton.