Tot 21 juni 2015 is bij het Vestingmuseum in Naarden – één van de FotoFestival locaties- de Rivierstroomtafel van het SSRS team van RWS Oost Nederland opgesteld zodat de bezoekers zelf kunnen experimenteren en ervaren hoe een rivier werkt en zo ook een beter idee kunnen krijgen van de mogelijkheden van een Self Supporting Rivier Systeem (SSRS). SSRS is een uniek programma van RWS waarbij vanuit rivierbeheer innovatie wordt geïnitieerd en concreet gemaakt, om te komen tot betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam beheer van het riviersysteem. Het vormt een onderdeel van het Corporate Innovatieprogramma, dat werkt aan vergroten van de functionaliteit van onze infrastructuur en aan verbeteren van onze prestaties: duurzamer, veiliger en goedkoper.

De SSRS Rivierstroomtafel

Op deze tafel kan letterlijk worden ´gespeeld´ met de bouwstenen van onze rivieren; zand, water, stenen en kribben. Maar ook de verschillende gebruiksfuncties van de rivieren, zoals scheepvaart, visserij, recreatie, landbouw, bouwgrondstoffen, energieproductie, kabels en leidingen of koel- en proceswater kunnen aan bod komen.

sdfa

Duurzame leefomgeving

De SSRS aanpak wordt aangeduid als een van de voorlopers van duurzame gebiedsontwikkeling in het assetmanagement. Met spelopdrachten en uitleg vraagt het SSRS team van ON aandacht voor een duurzame leefomgeving en de verschillende activiteiten die worden ontplooid om daar een bijdrage aan te leveren. Dit alles om te komen tot een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam rivierbeheer.

Slim samenwerken, Maintaining with nature en nieuwe technieken komen tot uiting in de opzet van diverse activiteiten ten behoeve van een duurzame leefomgeving.  Te denken valt aan de regionale Biomassa-alliantie, waarbij maaisel niet als afval maar als grondstof wordt gebruikt.

Of aan de uitdagingen binnen het Leerruimte in het Beheer en Onderhoudscontract voor de IJssel waar onder de noemer: “Samen durven, samen innoveren en samen verdienen!”, wordt gezocht naar verdienmodellen voor sedimentbeheer en biomassa. RWS, BAM/Van den Herik en Deltares

werken hier in een nieuwe samenwerkingsvorm aan snelle ontwikkeling van innovatieve concepten, die moeten gaan leiden tot concrete innovaties en business cases.

Tweede tafel Binnenkort komt er een tweede tafel gereed. Deze rivierstroomtafel zal eind juni 2015 voor een bepaalde tijd bij RWS Oost Nederland in Arnhem worden geplaatst.