Vrijdag 12 februari 2016 was er een tweede proefvaart (de eerste was op 13 februari 2015) van een tweetal aquabots in het kader van de leerruimte SSRS (prestatiecontract IJsseldelta & Twentekanalen). Aquabots zijn onbemande vaartuigen die vanaf een afstand bestuurd worden. De bedoeling is dat deze vaartuigen autonoom informatie verzamelen over de waterkwaliteit en dieptemetingen doen in ons rivierengebied. Metingen in de nevengeulen, maar ook hoog frequente metingen in de rivier om het effect van (experimentele) maatregelen te monitoren kunnen zo eenvoudiger, goedkoper en frequenter uitgevoerd worden. De aquabots kunnen ook gebruikt worden voor visuele inspecties onder en boven water. Robuust, duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar zijn de sleutelwoorden in de uiteindelijke prestatie.

demo 12 feb 2016 aquabots (64)
Proefvaart met beide aquabots, ze moesten zo goed mogelijk parallel aan de patrouilleboot mee varen. De verkregen data is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de bots.

Voor goede metingen over langere afstanden is het van belang dat het autonome vaartuigje parallel aan het ‘moederschip’ (patrouillevaartuig RWS 30) kan varen. Dit is deze tweede proefvaart getest, helaas verliep de test niet vlekkeloos. De omgeving waarin het vaartuig moet functioneren is dan ook niet gemakkelijk. Het snelstromende water in de IJssel, met actieve beroepsvaart en bijbehorende golfslag, maken het een uitdagende omgeving voor de relatief kleine aquabot. Uiteindelijk zal begin 2017 een vaartuig opgeleverd worden dat klaar bruikbaar is voor een commercieel bedrijf en klaar voor is voor productie. Het gaat Rijkswaterstaat om de data uit een dienstverlening.

De vaartuigen zijn ontwikkeld door studenten van de RDM Campus in Rotterdam. Naast hun begeleiders waren er ook vertegenwoordigers van havenbedrijf Rotterdam, Deltares, RH Marine, RWS WVL, RWS CIV aanwezig. De test werd uitgevoerd onder toeziend oog van de mobiele verkeersgeleiders (RWS VWM) van de RWS 30. Voor de gelegenheid was ook RWS CIV mobiel meten, met haar eigen onbemande vaartuig van de partij. Zij leveren de door hen opgedane kennis en ervaring aan de studenten zodat de aquabots verder ontwikkeld kunnen worden.

demo 12 feb 2016 aquabots (25)
Studenten van RDM Campus bereiden de aquabots voor op hun testvaart. Verkregen data wordt op de vaartuigjes opgeslagen en kan later, met behulp van de laptops, uitgelezen en ge-evalueerd worden.